VI LIGA 2024 TERMINARZ

Lp               Nazwisko i Imię
  1 Szok Michał
  2  Kłys Krzysztof
  3 Horinetskyy Ivan
  4 Piątkowski Jakub
  5 Dubiel Jurand
  6 Czajkowski Tomasz
  7 Czajkowski Szymon
  8   Urbański Piotr    
  9 Borzyszkowski Robert
10

 

I kol.

do 15.05 

II kol.

do 

30.05.

III kol.

do 15.06.

IV kol.

do 30.06.

V kol.

do 

15.-07.

VI kol.

do 30.07.

VII kol.

do 15.08

VIII kol.

do 30.08

IX kol.

do 15.09.

1-10 10-6 2-10 10-7 3-10 10-8 4-10 10-9 5-10
2-9 7-5 3-1 8-6 4-2 9-7 5-3 1-8 6-4
3-8 8-4 4-9 9-5 5-1 1-6 6-2 2-7 7-3
4-7 9-3 5-8 1-4 6-9 2-5 7-1 3-6 8-2
5-6 1-2 6-7 2-3 7-8 3-4 8-9 4-5 9-1

Galeria

IMG-2083