70+ LIGA 2024 TERMINARZ

Lp               Nazwisko i Imię
  1 Różyński Zdzisław
  2  Zacharewicz Kazimierz
  3 Lubomski Andrzej
  4 Wiśniewski Ryszard
  5 Pietrzak Henryk
  6 Kowalski Krzysztof
  7 Lubiński Ignacy
  8   Szozda Henryk
  9 Hejka Lech  
10 Rybacki Ryszard
11 Stryszowski Antoni
12 Sakowski Janusz

 

I kol.

do 12.05 

II kol.

do 24.05.

III kol.

do 05.06.

IV kol.

do 17.06

V kol.

do 29.06.

VI kol.

do 11.07.

VII kol.

do 23.7

VIII kol.

do 04.08.

IX kol.

do 16.08

X kol.

do

28.08

XI kol

do

09.09

1-12 6-12 2-12 12-8 3-12 12-9 4-12 12-10 5-12 12-11 12-7
2-11 7-5 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 8-6
3-10 8-4 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 9-5
4-9 9-3 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 10-4
5-8 10-2 6-9 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 11-3
6-7 11-1 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 1-2

Galeria

IMG-2371