IV LIGA 2024 TERMINARZ

L.p. Nazwisko i Imię
1. Ostrowski Łukasz
2. Dardziński Jarosław
3. Piszczek Jakub
4. Jasik Zdzisław
5. Bartkus Paweł
6. Jeżewski Marcin
7. Drzewucki Paweł
8. Migda Michał
9. Jankowski Łukasz
10. Rybka Jerzy
11. WC Sumiński Michał
12. Kuszel Piotr

 

I kol.

do 12.05 

II kol.

do 24.05.

III kol.

do 05.06.

IV kol.

do 17.06

V kol.

do 29.06.

VI kol.

do 11.07.

VII kol.

do 23.7

VIII kol.

do 04.08.

IX kol.

do 16.08

X kol.

do

28.08

XI kol

do

09.09

3-12 12-7 2-12 12-8 5-12 12-9 4-12 12-10 1-12 12-11 6-12
4-2 8-6 3-1 9-7 6-4 10-8 5-3 11-9 2-11 1-10 7-5
5-1 9-5 4-11 10-6 7-3 11-7 6-2 1-8 3-10 2-9 8-4
6-11 10-4 5-10 11-5 8-2 1-6 7-1 2-7 4-9 3-8 9-3
7-10 11-3 6-9 1-4 9-1 2-5 8-11 3-6 5-8 4-7 10-2
8-9 1-2 7-8 2-3 10-11 3-4 9-10 4-5 6-7 5-6 11-1

Galeria

IMG-2083