II LIGA 2024 TERMINARZ

 

L.p. Nazwisko i Imię
1. Paweł Polikowski
2. Tlałka Roman
3. Artur Barański
4. Dzięcioł Paweł
5. Maciej Leszczyński
6. Kądziorski Jan
7. Kwiatkowski Łukasz
8. WC Gadzała Michał
9. Motyka Marek
10. Juhnke Karol
11. Warnel Przemysław
12. Oram Przemysław

 

 

I kol.

do 12.05 

II kol.

do 24.05.

III kol.

do 05.06.

IV kol.

do 17.06

V kol.

do 29.06.

VI kol.

do 11.07.

VII kol.

do 23.7

VIII kol.

do 04.08.

IX kol.

do 16.08

X kol.

do

28.08

XI kol

do

09.09

1-12 6-12 2-12 12-8 3-12 12-9 4-12 12-10 5-12 12-11 12-7
2-11 7-5 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 8-6
3-10 8-4 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 9-5
4-9 9-3 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 10-4
5-8 10-2 6-9 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 11-3
6-7 11-1 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 1-2

Galeria

IMG-2083