60+ LIGA 2024 TERMINARZ

Lp               Nazwisko i Imię
  1 Pietrzak Henryk
  2  Polaszek Krzysztof
  3 Różyński Zdzisław
  4 Zieliński Zbigniew
  5 Kalwasiński Bogdan
  6 Kowalski Krzysztof
  7 Skotarek Jacek
  8   Szmalc Waldemar
  9 Holz Marian
10 Tlałka Roman
11 Adamczyk Dariusz
12 Sturgulewski Andrzej            
13 Kasprzak  Marek
14

 

I kol.

do 10.05 

II kol.

do 

20.05

III kol.

do 30.05

IV kol.

do 09.06.

V kol.

do 19.06.

VI kol.

do 29.06.

VII kol.

do 09.07.

VIII kol.

do 19.07.

IX kol.

do 29.07.

X kol.

do

08.08.

XI kol.

do 18.08.

2-11 10-2 12-9 1-2 2-7 4-9 6-2 10-9 5-2 1-9 8-2
3-9 13-7 3-11 4-12 9-14 10-12 3-7 1-12 12-7 2-12 9-7
12-14 8-12 6-10 10-3 12-11 1-3 9-11 2-3 11-14 10-11 5-3
7-10 4-3 1-7 11-5 5-10 13-5 8-10 7-5 4-10 6-5 10-14
6-4 14-1 5-4 9-8 6-1 11-8 5-1 11-4 8-1 13-4 4-1
1-13 9-5 2-13 13-6 8-4 7-6 4-14 13-8 9-13 7-8 11-13
5-8 11-6 8-14 14-7 3-13 14-2 12-13 14-6 3-6 14-3 12-6
XII kol.

do 28.08

XIII kol.

do 07.09.

2-9 4-2
3-12 11-7
1-11 8-3
13-10 10-1
7-4 12-5
6-8 13-14
14-5 9-6

Galeria

IMG-2117