III LIGA 2024 TERMINARZ

L.p. Nazwisko i Imię
1. Drygalski Zenon
2. Uniewski Daniel
3. Grubecki Paweł
4.. Wróblewski Łukasz
5. Rapp Michał
6. Szok Jacek
7. Grubecki Mateusz
8. Sakowski Emil
9.  Holz Marian
10. Strzelecki Rafał
11. Winiarski Maciej
12 Hamerla Andrzej

 

I kol.

do 12.05 

II kol.

do 24.05.

III kol.

do 05.06.

IV kol.

do 17.06

V kol.

do 29.06.

VI kol.

do 11.07.

VII kol.

do 23.7

VIII kol.

do 04.08.

IX kol.

do 16.08

X kol.

do

28.08

XI kol

do

09.09

3-12 12-7 2-12 12-8 5-12 12-9 4-12 12-10 1-12 12-11 6-12
4-2 8-6 3-1 9-7 6-4 10-8 5-3 11-9 2-11 1-10 7-5
5-1 9-5 4-11 10-6 7-3 11-7 6-2 1-8 3-10 2-9 8-4
6-11 10-4 5-10 11-5 8-2 1-6 7-1 2-7 4-9 3-8 9-3
7-10 11-3 6-9 1-4 9-1 2-5 8-11 3-6 5-8 4-7 10-2
8-9 1-2 7-8 2-3 10-11 3-4 9-10 4-5 6-7 5-6 11-1

Galeria

IMG-2604