I LIGA 2024 TERMINARZ

 

L.p. Nazwisko i Imię
1. Mateusz Ostrowski
2. Roman Kukliński
3. Przemysław Weznerowicz
4. Marcin Fuerstenau
5. Maciej Olszewski
6. Piotr Rączka
7. Buszewski Marcin
8. Marcin Liberadzki
9. Wawrzeniuk Jarosław
10.  Robert Kadukowski
11. Wojciech Pudliński
12. Paweł Barański

 

I kol.

do 12.05 

II kol.

do 24.05.

III kol.

do 05.06.

IV kol.

do 17.06

V kol.

do 29.06.

VI kol.

do 11.07.

VII kol.

do 23.7

VIII kol.

do 04.08.

IX kol.

do 16.08

X kol.

do

28.08

XI kol

do

09.09

1-12 6-12 2-12 12-8 3-12 12-9 4-12 12-10 5-12 12-11 12-7
2-11 7-5 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 8-6
3-10 8-4 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 9-5
4-9 9-3 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 10-4
5-8 10-2 6-9 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 11-3
6-7 11-1 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 1-2

 


Galeria

IMG-2604