Żeńska 2022 Terminarz

Lp               Nazwisko i Imię
  1 Radkiewicz Agnieszka
  2  Bednarska Monika
  3 Więcławska Maria
  4 Krzciuk Ewa
  5 Śniadkowska Małgorzata
  6 Radke- Buszman Monika
  7 Polny Agata 
  8   Opoka Asia
  9 Nitka-Konczyńska Karolina
10 Peszyńska-Żelazny  Katarzyna
11 Kuszel Magdalena
12
 
I kol. do 12.05  II kol. do 24.05. III kol. do 05.06. IV kol. do 17.06 V kol. do 29.06. VI kol. do 11.07. VII kol. do 23.7 VIII kol. do 04.08. IX kol. do 16.08 X kol. do 28.08 XI kol do 09.09
1-12 12-7 2-12 12-8 3-12 12-9 4-12 12-10 5-12 12-11 6-12
2-11 8-6 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 7-5
3-10 9-5 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 8-4
4-9 10-4 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 9-3
5-8 11-3 6-9 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 10-2
6-7 1-2 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 11-1

Galeria

IMG-1262