Żeńska 2021 Terminarz

Lp

Nazwisko i Imię

1

Radkiewicz Agnieszka

2

Bednarska Monika

3

Polny Agata

4

Opoka Asia

5

Dzięcioł Agnieszka

6

Krzciuk Ewa

7

Nitka-Konczyńska Karolina

8

Białczyk Katarzyna

9

Więcławska Maria

10

Śniadkowska Małgorzata

11

Radtke-Buszman Monika

12

 

I kol.

do

12.05.

II kol.

do 24.05.

III kol.

do 05.06

IV kol.

do 17.06.

V kol.

do 29.06.

VI kol.

do 11.07.

VII kol.

do 23.07.

VIII kol

do 04.08

IX kol.

do 16.08

X kol.

do 28.08

XI kol.

do

09.09

1-12

12-7

2-12

12-8

3-12

12-9

4-12

12-10

5-12

12-11

6-12

2-11

8-6

3-1

9-7

4-2

10-8

5-3

11-9

6-4

1-10

7-5

3-10

9-5

4-11

10-6

5-1

11-7

6-2

1-8

7-3

2-9

8-4

4-9

10-4

5-10

11-5

6-11

1-6

7-1

2-7

8-2

3-8

9-3

5-8

11-3

6-9

1-4

7-10

2-5

8-11

3-6

9-1

4-7

10-2

6-7

1-2

7-8

2-3

8-9

3-4

9-10

4-5

10-11

5-6

11-1


Galeria

LIGA ŻEŃSKA