V Liga 2022 Terminarz

Lp               Nazwisko i Imię
  1 Więcławska Maria
  2  Grabowski Stanisław
  3 Kuszel Piotr
  4 Sumiński Michał
  5 Winiarski Maciej
  6 Białęcki Marcin
  7 Kuczyński Michał
  8   Kościelski Joachim
  9 Amtmański Wojciech
10  Murawski Tadeusz
 
I kol. do 15.05  II kol. do  30.05. III kol. do 15.06. IV kol. do 30.06 V kol. do  15.07. VI kol. do 30.07. VII kol. do 15.08 VIII kol. do 30.08. IX kol. do 12.09
1-10 10-6 2-10 10-7 3-10 10-8 4-10 10-9 5-10
2-9 7-5 3-1 8-6 4-2 9-7 5-3 1-8 6-4
3-8 8-4 4-9 9-5 5-1 1-6 6-2 2-7 7-3
4-7 9-3 5-8 1-4 6-9 2-5 7-1 3-6 8-2
5-6 1-2 6-7 2-3 7-8 3-4 8-9 4-5 9-1

Galeria

IMG-2613