IV Liga 2021 Terminarz

L.p.

Nazwisko i Imię

1.

Drzewucki Paweł

2.

Pilewski Marceli

3.

Ostrowski Łukasz

4.

Płocharski Sebastian

5.

Szulc Michał

6.

Balasiewicz Marcin

7.

Bartkus Paweł

8.

Leszczyński Karol

9.

Grubecki Mateusz

10.

Jasik Zdzisław

11.

Rybka Jerzy

12.

Urbański Piotr

 

I kol.

do 12.05

II kol.

do 24.05.

III kol.

do 05.06.

IV kol.

do 17.06

V kol.

do 29.06.

VI kol.

do 11.07.

VII kol.

do 23.7

VIII kol.

do 04.08.

IX kol.

do 16.08

X kol.

do

28.08

XI kol

do

09.09

1-12

12-7

2-12

12-8

3-12

12-9

4-12

12-10

5-12

12-11

6-12

2-11

8-6

3-1

9-7

4-2

10-8

5-3

11-9

6-4

1-10

7-5

3-10

9-5

4-11

10-6

5-1

11-7

6-2

1-8

7-3

2-9

8-4

4-9

10-4

5-10

11-5

6-11

1-6

7-1

2-7

8-2

3-8

9-3

5-8

11-3

6-9

1-4

7-10

2-5

8-11

3-6

9-1

4-7

10-2

6-7

1-2

7-8

2-3

8-9

3-4

9-10

4-5

10-11

5-6

11-1


Galeria

IMG-1284