IV Liga 2018

Nomet  Cup  2018

IV Liga

Lista uczestników rozgrywek

/ Łączna pula nagród 4.000 zł. /

***ZASADY ROZGRYWEK***

L.p.

Nazwisko i Imię

1.

 Pietrzak Piotr

2.

 Pilewski Marceli

3.

 Drzewucki Paweł

4.

 Wróblewski Łukasz

5.

 Hejka Lech

6.

 Grubecki Paweł

7.

 Płocharski Krystian

8.

 Boryczko Marcin

9.

 Grodzicki Tomasz

10.

 Grodzicki Jarosław

Terminarz rozgrywek

M-c lipiec „Miesiącem wakacyjnym”

I kol.

do 10.05

II kol.

do 20.05

III kol.

do 31.05

IV kol.

do 10.06

V kol.

do 20.06

VI kol.

do 30.06

VII kol.

od 1.08

do 10.08

VIII kol.

do 20.08

IX kol.

do 31.08

1-10

10-6

2-10

10-7

3-10

10-8

4-10

10-9

5-10

2-9

7-5

3-1

8-6

4-2

9-7

5-3

1-8

6-4

3-8

8-4

4-9

9-5

5-1

1-6

6-2

2-7

7-3

4-7

9-3

5-8

1-4

6-9

2-5

7-1

3-6

8-2

5-6

1-2

6-7

2-3

7-8

3-4

8-9

4-5

9-1


Galeria

IMG-1262