III LIGA 2023 TERMINARZ

L.p. Nazwisko i Imię
1. Oram Przemysław
2. Drygalski Zenon
3. Uniewski Daniel
4. Holz Marian
5. Michał Rapp
6. Sakowski Emil
7. Grubecki Paweł
8. Grubecki Mateusz
9. Wróblewski Łukasz
10.  Gadzała Michał
11. Dzięcioł Paweł
12. Warnel Przemysław
 
I kol. do 12.05  II kol. do 24.05. III kol. do 05.06. IV kol. do 17.06 V kol. do 29.06. VI kol. do 11.07. VII kol. do 23.7 VIII kol. do 04.08. IX kol. do 16.08 X kol. do 28.08 XI kol do 09.09
3-12 12-7 2-12 12-8 5-12 12-9 4-12 12-10 1-12 12-11 6-12
4-2 8-6 3-1 9-7 6-4 10-8 5-3 11-9 2-11 1-10 7-5
5-1 9-5 4-11 10-6 7-3 11-7 6-2 1-8 3-10 2-9 8-4
6-11 10-4 5-10 11-5 8-2 1-6 7-1 2-7 4-9 3-8 9-3
7-10 11-3 6-9 1-4 9-1 2-5 8-11 3-6 5-8 4-7 10-2
8-9 1-2 7-8 2-3 10-11 3-4 9-10 4-5 6-7 5-6 11-1

Galeria

IMG-2427