III Liga 2021 Terminarz

L.p.

Nazwisko i Imię

1.

Tlałka Roman

2.

Szok Jacek

3.

Barański Paweł

4.

Holz Marian

5.

Uniewski Daniel

6.

Sakowski Emil

7.

Drygalski Zenon

8.

Wróblewski Łukasz

9.

Rapp Michał

10.

Buszewski Marcin

11.

WC Paszkowski Piotr

12.

WC Jeżewski Marcin

 

I kol.

do 12.05

II kol.

do 24.05.

III kol.

do 05.06.

IV kol.

do 17.06

V kol.

do 29.06.

VI kol.

do 11.07.

VII kol.

do 23.7

VIII kol.

do 04.08.

IX kol.

do 16.08

X kol.

do

28.08

XI kol

do

09.09

1-12

12-7

2-12

12-8

3-12

12-9

4-12

12-10

5-12

12-11

6-12

2-11

8-6

3-1

9-7

4-2

10-8

5-3

11-9

6-4

1-10

7-5

3-10

9-5

4-11

10-6

5-1

11-7

6-2

1-8

7-3

2-9

8-4

4-9

10-4

5-10

11-5

6-11

1-6

7-1

2-7

8-2

3-8

9-3

5-8

11-3

6-9

1-4

7-10

2-5

8-11

3-6

9-1

4-7

10-2

6-7

1-2

7-8

2-3

8-9

3-4

9-10

4-5

10-11

5-6

11-1


Galeria

IMG-1594