III Liga 2020 Terminarz

Nomet  Cup  2020

III  Liga

Lista uczestników rozgrywek  „ NOMET  CUP  2020 „

/  Łączna pula nagród  4.000 zł. – w zawieszeniu [ COVID-19 ]  /

L.p. Nazwisko i Imię
1. Wróblewski Łukasz
2. Pilewski Marceli
3. Balasiewicz Marcin
4. Drzewucki Paweł
5. Hejka Lech
6. Szulc Michał
7. Ostrowski Łukasz
8. Rapp Michał
9.  Płocharski Sebastian
10.  Kowalik Dariusz
 
I kol. do 01.06 II kol. do 13.06 III kol. do 25.06 IV kol. do 08.07 V kol. do 20.07 VI kol. do 01.08 VII kol. do 13.08 VIII kol. do 25.08 IX kol. do 06.09
1-10 10-6 2-10 10-7 3-10 10-8 4-10 10-9 5-10
2-9 7-5 3-1 8-6 4-2 9-7 5-3 1-8 6-4
3-8 8-4 4-9 9-5 5-1 1-6 6-2 2-7 7-3
4-7 9-3 5-8 1-4 6-9 2-5 7-1 3-6 8-2
5-6 1-2 6-7 2-3 7-8 3-4 8-9 4-5 9-1

Galeria

IMG-1593