III Liga 2018

Nomet  Cup  2018

III Liga

Lista uczestników rozgrywek

/ Łączna pula nagród 4.000 zł. /

***ZASADY ROZGRYWEK***

L.p.

Nazwisko i Imię

1.

 Różyński Zdzisław

2.

 Szok Jacek

3.

 Barański Artur

4.

 Zieliński Tomasz

5.

 Holz Marian

6.

 Kukliński Roman

7.

 Zieliński Radosław

8.

 Kowalik Dariusz

9.

 Polikowski Paweł

10.

 WC Rapp Michał

Terminarz rozgrywek:

M-c lipiec „ miesiącem wakacyjnym”

I kol.

do 10.05

II kol.

do 20.05

III kol.

do 31.05

IV kol.

do 10.06

V kol.

do 20.06

VI kol.

do 30.06

VII kol.

od 1.08

do 10.08

VIII kol.

do 20.08

IX kol.

do 31.08

1-10

10-6

2-10

10-7

3-10

10-8

4-10

10-9

5-10

2-9

7-5

3-1

8-6

4-2

9-7

5-3

1-8

6-4

3-8

8-4

4-9

9-5

5-1

1-6

6-2

2-7

7-3

4-7

9-3

5-8

1-4

6-9

2-5

7-1

3-6

8-2

5-6

1-2

6-7

2-3

7-8

3-4

8-9

4-5

9-1


Galeria

IMG-2423