II LIGA 2023 TERMINARZ

L.p. Nazwisko i Imię
1. WC Buller Janisław
2. Roman Kukliński
3. Paweł Barański
4. Henryk Pietrzak
5. Paweł Polikowski
6. Artur Barański
7. Wojciech Kunowski
8. Maciej Leszczyński
9. Kwiatkowski Łukasz
10. Pudliński Wojciech
11. Szok Jacek
12. Tlałka Roman
 
I kol. do 12.05  II kol. do 24.05. III kol. do 05.06. IV kol. do 17.06 V kol. do 29.06. VI kol. do 11.07. VII kol. do 23.7 VIII kol. do 04.08. IX kol. do 16.08 X kol. do 28.08 XI kol do 09.09
1-12 6-12 2-12 12-8 3-12 12-9 4-12 12-10 5-12 12-11 12-7
2-11 7-5 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 8-6
3-10 8-4 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 9-5
4-9 9-3 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 10-4
5-8 10-2 6-9 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 11-3
6-7 11-1 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 1-2

Galeria

IMG-2143