II Liga 2021 Terminarz

L.p.

Nazwisko i Imię

1.

Leszczyński Maciej

2.

Pietrzak Henryk

3.

Oram Przemysław

4.

Kwiatkowski Łukasz

5.

Kunowski Wojciech

6.

Nahajowski Tomasz

7.

Kukliński Roman

8.

Polikowski Paweł

9.

Barański Artur

10.

Grubecki Paweł

11.

WC Wawrzeniuk Jarosław

12.

WC Juhnke Karol

   

I kol.

do 12.05

II kol.

do 24.05.

III kol.

do 05.06.

IV kol.

do 17.06

V kol.

do 29.06.

VI kol.

do 11.07.

VII kol.

do 23.7

VIII kol.

do 04.08.

IX kol.

do 16.08

X kol.

do

28.08

XI kol

do

09.09

1-12

12-7

2-12

12-8

3-12

12-9

4-12

12-10

5-12

12-11

6-12

2-11

8-6

3-1

9-7

4-2

10-8

5-3

11-9

6-4

1-10

7-5

3-10

9-5

4-11

10-6

5-1

11-7

6-2

1-8

7-3

2-9

8-4

4-9

10-4

5-10

11-5

6-11

1-6

7-1

2-7

8-2

3-8

9-3

5-8

11-3

6-9

1-4

7-10

2-5

8-11

3-6

9-1

4-7

10-2

6-7

1-2

7-8

2-3

8-9

3-4

9-10

4-5

10-11

5-6

11-1


Galeria

IMG-1603