II Liga 2020 Terminarz

Nomet  Cup  2020

II Liga

Lista uczestników rozgrywek  „ NOMET  CUP  2020 „

/  Łączna pula nagród  4.000 zł. – w zawieszeniu [ COVID-19 ]  /

L.p. Nazwisko i Imię
1. Szok Jacek
2. Barański Artur
3. Holz Marian
4. Czapla Lech
5. Różyński Zdzisław
6. Tlałka Roman
7.  Drygalski Zenon
8. Kasprzak Marek
9. Sakowski Emil
10. Grubecki Paweł
 
I kol. do 01.06 II kol. do 13.06 III kol. do 25.06 IV kol. do 08.07 V kol. do 20.07 VI kol. do 01.08 VII kol. do 13.08 VIII kol. do 25.08 IX kol. do 06.09
1-10 10-6 2-10 10-7 3-10 10-8 4-10 10-9 5-10
2-9 7-5 3-1 8-6 4-2 9-7 5-3 1-8 6-4
3-8 8-4 4-9 9-5 5-1 1-6 6-2 2-7 7-3
4-7 9-3 5-8 1-4 6-9 2-5 7-1 3-6 8-2
5-6 1-2 6-7 2-3 7-8 3-4 8-9 4-5 9-1

Galeria

IMG-1262