II Liga 2018

Nomet  Cup  2018

II Liga

Lista uczestników rozgrywek

/ Łączna pula nagród 4.000 zł. /

***ZASADY ROZGRYWEK***

L.p.

Nazwisko i Imię

1.

 Weznerowicz Przemysław

2.

 Kadukowski Robert

3.

 Leszczyński Maciej

4.

 Sturgulewski Andrzej

5.

 Jasieniecki Andrzej

6.

 Oram Przemysław

7.

 Urbański Marek

8.

 Rączka Piotr

9.

 Drygalski Zenon

10.

 WC Kwiatkowski Łukasz

Terminarz rozgrywek:

M-c lipiec „ miesiącem wakacyjnym”

I kol.

do 10.05

II kol.

do 20.05

III kol.

do 31.05

IV kol.

do 10.06

V kol.

do 20.06

VI kol.

do 30.06

VII kol.

od 1.08

do 10.08

VIII kol.

do 20.08

IX kol.

do 31.08

1-10

10-6

2-10

10-7

3-10

10-8

4-10

10-9

5-10

2-9

7-5

3-1

8-6

4-2

9-7

5-3

1-8

6-4

3-8

8-4

4-9

9-5

5-1

1-6

6-2

2-7

7-3

4-7

9-3

5-8

1-4

6-9

2-5

7-1

3-6

8-2

5-6

1-2

6-7

2-3

7-8

3-4

8-9

4-5

9-1


Galeria

IMG-1596