I Liga 2020 Terminarz

Nomet  Cup  2020

I  Liga

Lista uczestników rozgrywek ” NOMET CUP 2020 „

/ Łączna pula nagród 4.000 zł. – w zawieszeniu [ COVID-19 ]  /

L.p. Nazwisko i Imię
1. Szmalc Waldemar
2. Pietrzak Henryk
3. Oram Przemysław
4. Kwiatkowski Łukasz
5. Kunowski Wojciech
6. Płocharski Krystian
7. Fuerstenau Marcin
8. Polikowski Paweł
9.  Nahajowski Tomasz
10. Leszczyński Maciej
11.  Kukliński Roman
12. WC Koniuszek Tomasz
 
I kol. do 29.05 II kol. do 08.06 III kol. do 18.06. IV kol. do 28.06 V kol. do 09.07. VI kol. do 19.07. VII kol. do 29.7   VIII kol. do 08.08 IX kol. do 18.08 X kol. do 28.08 XI kol do 07.09
1-12 12-7 2-12 12-8 3-12 12-9 4-12 12-10 5-12 12-11 6-12
2-11 8-6 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 7-5
3-10 9-5 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 8-4
4-9 10-4 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 9-3
5-8 11-3 6-9 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 10-2
6-7 1-2 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 11-1

Galeria

LIGA DEBEL