Ekstraliga 2020 Terminarz

Nomet  Cup  2020

Ekstraliga

Lista uczestników rozgrywek ” NOMET CUP 2020 „

/ Łączna pula nagród 4.000 zł. – w zawieszeniu [ COVID-19 ]  /

L.p. Nazwisko i Imię
1. Mucha Bernard
2. Ostrowski Mateusz
3. Michałkiewicz Karol
4. Żebrowski Bartek
5. Motyka Marek
6. Kisielewski Michał
7. Szmalc Paweł
8 Pyrzyński Wojciech
9. Rączka Piotr
10. Kadukowski Robert
11. Weznerowicz Przemysław
12. WC Żebrowski Roman
 
I kol. do 29.05 II kol. do 08.06 III kol. do 18.06. IV kol. do 28.06 V kol. do 09.07. VI kol. do 19.07. VII kol. do 29.7   VIII kol. do 08.08 IX kol. do 18.08 X kol. do 28.08 XI kol do 07.09
1-12 12-7 2-12 12-8 3-12 12-9 4-12 12-10 5-12 12-11 6-12
2-11 8-6 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 7-5
3-10 9-5 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 8-4
4-9 10-4 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 9-3
5-8 11-3 6-9 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 10-2
6-7 1-2 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 11-1

Galeria

LIGA 60+