Debel 2021 Terminarz

L.p.

Nazwisko i Imię

1.

Motyka Marek

Pruss Wojciech

2.

Szmalc Waldemar

Konstanty Wojciech

3.

Żebrowski Roman

Żebrowski Bartek

4.

Uniewski Daniel

Hajdus Mirosław

5.

Rączka Piotr

Oram Przemysław

6.

Łochański Wiesław

Dwórznik Artur

7.

Holz Marian

Szok Jacek

8.

Sturgulewski Andrzej

Tlałka Roman

9.

Wernerowicz Piotr

Szczygieł Marcin

10.

Pietrzak Henryk

Pietrzak Damian

 

I kol.

do 14.05

II kol.

do

28.05

III kol.

do 11.06.

IV kol.

do 25.06.

V kol.

do 09.07.

VI kol.

do 23.07.

VII kol.

do 06.08.

VIII kol.

do 20.08.

IX kol.

do 03.09.

1-10

10-6

2-10

10-7

3-10

10-8

4-10

10-9

5-10

2-9

7-5

3-1

8-6

4-2

9-7

5-3

1-8

6-4

3-8

8-4

4-9

9-5

5-1

1-6

6-2

2-7

7-3

4-7

9-3

5-8

1-4

6-9

2-5

7-1

3-6

8-2

5-6

1-2

6-7

2-3

7-8

3-4

8-9

4-5

9-1

 

Galeria

IMG-1301