Debel 2020 Terminarz

NometCup  2020

Liga gier podwójnych

Lista uczestników rozgrywek „ NOMET  CUP 2020 „

/  Łączna pula nagród  4.000 zł. w zawieszeniu [ COVID-19 ] /

L.p. Nazwisko i Imię
1. Szmalc Paweł Michałkiewicz Karol
2. Płocharski Krystian Leszczyński Maciej
3. Rączka Piotr Oram Przemysław
4. Motyka Marek Wojciechowski Marcin
5. Szmalc Waldemar Konstanty Wojciech
6. Ostrowski Mateusz Siemieniecki Bartosz
7. Łochański Wiesław Dwórznik Artur
8. Chandra S. Pareek Polaszek Krzysztof
9. Żebrowski Roman Żebrowski Bartek
10. Uniewski Daniel Hajdus Mirosław
11.   Karwowski Piotr Rudziński Maciej
12.  
 
I kol. do 30.05 II kol. do 09.06. III kol. do 19.06. IV kol. do 29.06 V kol. do 09.07. VI kol. do 19.07. VII kol. do 29.07. VIII kol. do 06.08. IX kol. do 16.08. X kol. do 26.08 XI kol. do 05.09.  
1-12 12-7 2-12 12-8 3-12 12-9 4-12 12-10 5-12 12-11 6-12
2-11 8-6 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 7-5
3-10 9-5 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 8-4
4-9 10-4 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 9-3
5-8 1-2 6-9 2-3 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 10-2
6-7 11-3 7-8 1-4 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 11-1

Galeria

IMG-1262