70+ 2021 Terminarz

Lp

Nazwisko i Imię

1

Lubiński Ignacy

2

Wiśniewski Ryszard

3

Lubomski Andrzej

4

Szozda Henryk

5

Murawski Tadeusz

6

Sulęcki Janusz

7

Zacharewicz Kazimierz

8

Chmielewski Andrzej

9

Różyński Zdzisław

10

 

I kol.

do

01.06.

II kol.

do 13.06.

III kol.

do 25.06

IV kol.

do 07.07.

V kol.

do 19.07.

VI kol.

do 31.07.

VII kol.

do 12.08.

VIII kol. do

24.08.

IX kol.

do 05.09.

1-10

10-6

2-10

10-7

3-10

10-8

4-10

10-9

5-10

2-9

7-5

3-1

8-6

4-2

9-7

5-3

1-8

6-4

3-8

8-4

4-9

9-5

5-1

1-6

6-2

2-7

7-3

4-7

9-3

5-8

1-4

6-9

2-5

7-1

3-6

8-2

5-6

1-2

6-7

2-3

7-8

3-4

8-9

4-5

9-1


Galeria

IMG-1270