60+ 2022 Terminarz

Grupa A:
Lp               Nazwisko i Imię
  1 Pietrzak Henryk
  2  Gasik Zbigniew
  3 Kunowski Wojciech
  4 Różyński Zdzisław
  5 Stryszowski Antoni
  6 Kowalski Krzysztof
  7 Zieliński Zbigniew
  8   Polaszek Krzysztof
  9 Jacek Skotarek
10 WC Kalwasiński Bogdan
    Grupa B:
Lp             Nazwisko i Imię
1 Holz Marian
2 Tlałka Roman
3 Adamczyk Dariusz
4 Kasprzak Marek
5 Sturgulewski Andrzej            
6 Sakowski Janusz
7 Winczyk Grzegorz
8 Lubomski Andrzej
9 Rybacki Ryszard
10
 
I kol. do 14.05  II kol. do  28.05 III kol. do 11.06. IV kol. do 25.06. V kol. do 09.07. VI kol. do 23.07. VII kol. do 06.08. VIII kol. do 20.08. IX kol. do 03.09.
1-10 10-6 2-10 10-7 3-10 10-8 4-10 10-9 5-10
2-9 7-5 3-1 8-6 4-2 9-7 5-3 1-8 6-4
3-8 8-4 4-9 9-5 5-1 1-6 6-2 2-7 7-3
4-7 9-3 5-8 1-4 6-9 2-5 7-1 3-6 8-2
5-6 1-2 6-7 2-3 7-8 3-4 8-9 4-5 9-1

Galeria

LIGA DEBEL