60+ 2021 Terminarz

Lp

Nazwisko i Imię

1

Pietrzak Henryk

2

Gasik Zbigniew

3

Holz Marian

4

Różyński Zdzisław

5

Stryszowski Antoni

6

Skotarek Jacek

7

Winczyk Grzegorz

8

Sakowski Janusz

9

Zieliński Zbigniew

10

Kunowski Wojciech

11

Hejka Lech

12

Kowalski Krzysztof

 

I kol.

do 12.05

II kol.

do 24.05.

III kol.

do 05.06.

IV kol.

do 17.06

V kol.

do 29.06.

VI kol.

do 11.07.

VII kol.

do 23.7

VIII kol.

do 04.08.

IX kol.

do 16.08

X kol.

do

28.08

XI kol

do

09.09

1-12

12-7

2-12

12-8

3-12

12-9

4-12

12-10

5-12

12-11

6-12

2-11

8-6

3-1

9-7

4-2

10-8

5-3

11-9

6-4

1-10

7-5

3-10

9-5

4-11

10-6

5-1

11-7

6-2

1-8

7-3

2-9

8-4

4-9

10-4

5-10

11-5

6-11

1-6

7-1

2-7

8-2

3-8

9-3

5-8

11-3

6-9

1-4

7-10

2-5

8-11

3-6

9-1

4-7

10-2

6-7

1-2

7-8

2-3

8-9

3-4

9-10

4-5

10-11

5-6

11-1


Galeria

IMG-1600