60+ 2020 Terminarz

„  Nomet  Cup  2020„

Lista uczestników rozgrywek tenisowych „ NOMET CUP 2020 „ – Grupa 60+

/ Łączna pula nagród – 4.000 zł. w zawieszeniu [ COVID-19 ] /

Lp                Nazwisko i Imię
  1 Kunowski Wojciech
  2 Różyński Zdzisław
  3 Stryszowski Antoni
  4 Skotarek Jacek
  5 Winczyk Grzegorz
  6 Zieliński Zbigniew
  7 Hejka Lech
  8 Sakowski Janusz
  9 Holz Marian
10 Pietrzak Henryk
11 Gasik Zbigniew
12
 
I kol. do 29.05 II kol. do 08.06 III kol. do 18.06 IV kol. do 28.06. V kol. do 09.07. VI kol. do 19.07. VII kol. do 29.07. VIII kol. do 08.08. IX kol. do 18.08. X kol. do 28.08. XI kol. do 07.09.
1 – 12 12-7 2-12 12-8 3-12 12-9 4-12 12-10 5-12 12-11 6-12
2-11 8-6 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 7-5
3-10 9-5 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 8-4
4-9 10-4 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 9-3
5-8 11-3 6-9 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 10-2
6-7 1-2 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 11-1

Galeria

IMG-1290