60+ 2019 TERMINARZ

Nomet  Cup  2019

GRUPA 60+

Lista uczestników rozgrywek

/ Łączna pula nagród 4.000 zł. /

Lp

        Nazwisko i Imię

   1

Różyński Zdzisław

   2

Zacharewicz Kazimierz

   3

Stryszowski Antoni

   4

Skotarek Jacek

   5

Lubiński Ignacy

   6

Winczyk Grzegorz

   7

Wiśniewski Ryszard

   8

Lubomski Andrzej

   9

Sulęcki Janusz

  10

Murawski Tadeusz

  11

Hejka Lech

  12

Sakowski Janusz

  13

Chmielewski Andrzej

  14

Kunowski Wojciech

  15

Zieliński Zbigniew

  16

Rybacki Ryszard

Terminarz rozgrywek

I kol. do 08.05 II kol. do 16.05 III kol. do 24.05 IV kol. do 01.06 V kol. do 09.06 VI kol. do 17.06 VII kol. do 25.06 VIII kol. do 03.07 IX kol. do 11.07
1 – 2 2 – 14 3 – 2 2 - 12 5 - 2 2 – 10 7 – 2 2 - 15 16 – 2
3 – 4 12 – 13 5 - 1 10 - 14 7 - 3 15 - 12 16 - 5 8 – 10 9 – 7
5 - 6 10 - 11 7 - 4 15  -13 16 - 1 8 - 14 9 – 3 6 - 12 11 – 5
7 – 8 15 – 9 16 – 6 8 – 11 9 – 4 6 – 13 11 – 1 4 – 14 13 - 3
9 – 10 8 – 16 9 – 8 6 - 9 11 - 6 4 - 11 13 – 4 1 - 13 14 – 1
11 – 12 6 – 7 11 - 15 4  -16 13 - 8 1 – 9 14 - 6 3 – 11 12 - 4
13 - 14 4 – 5 13 - 10 1 - 7 14 - 15 3 – 16 12 – 8 5 – 9 10 - 6
15 - 16 1 - 3 14 - 12 3 - 5 12 - 10 5 - 7 10 - 15 7 - 16 15 - 8
X kol. do 19.07 XI kol. do 27.07 XII kol. do 04.08 XIII kol. do 12.08 XIV kol. do 20.08. XV kol. do 28.08.
2 – 8 9 – 2 2 – 6 11 – 2 2 – 4 13 – 2
 6 – 15 11 – 16 4 – 8 13 – 9 1 – 6 14 – 11
4 - 10 13 – 7 1 – 15 14 – 16 3 – 8 12 – 9
1 – 12 14 - 5 3 – 10 12 – 7 5 – 15 10 – 16
3 – 14 12 - 3 5 – 12 10 – 5 7 – 10 15 – 7
5 – 13 10 – 1 7 – 14 15 – 3 16 – 12 8 – 5
7 – 11 15 – 4 16 – 13 8 – 1 9 – 14 6 – 3
16 -9 8 - 6 9 - 11 6 - 4 11 - 13 4 - 1


ZASADY

Uczestnicy rozgrywają mecze w terminie od 01.05 do 28.08.2019r. zgodnie z załączonym terminarzem. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6 : 6 obowiązuje tie-break. Przy stanie 1 : 1 w setach ,rozgrywany jest trzeci, decydujący set. Można rozgrywać gry „awansem”.

O końcowej kolejności decydują punkty uzyskane w sezonie (wg. zasady: zwycięstwo w meczu – 2 pkt., porażka – 1 pkt., porażka wo. – 0 pkt.).

O kolejności w tabeli decyduje liczba uzyskanych w sezonie punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje różnica setów, następnie różnica gemów i w ostateczności bezpośredni pojedynek.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek, uczestnicy są zobowiązani rozegrać mecze w wyznaczonym terminie i podanie wyniku spotkania w terminie 1 dnia od dnia jego rozegrania. Obowiązek podania wyniku ciąży na gospodarzu (osobie wymienionej w terminarzu na I miejscu. Wynik należy podać głównemu organizatorowi – A. Lubomskiemu tel. 509 393 228.

Nie rozegranie meczu w terminie i brak informacji / o sytuacji i wyniku / będzie karane walkowerem.

Mecze rozgrywamy wyłącznie na kortach przy ul. Bielańskiej 66 tel. rezerwacji kortów 602 537 442 – dla uczestników rozgrywek, cena za kort z 10% rabatem. Mecze rozgrywane są co najmniej dwoma nowymi piłkami, które zapewnia gospodarz spotkania. Przesunięcie terminu gry / z powodu choroby, urlopu itp. / jest możliwe o 1 kolejkę, czyli o 8 dni. Dopuszcza się gry „awansem”.

Informujemy, że działa nasza strona internetowa z wszelkimi informacjami.

Adres: tenislotnisko.pl Prosimy o komentarze i uwagi o rozgrywkach.

Organizatorzy: R. Żebrowski i A. Lubomski.

Galeria

IMG-1262