50+ 2021 Terminarz

Lp

Nazwisko i Imię

1

Szmalc Waldemar

2

Leszczyński Maciej

3

Drygalski Zenon

4

Pietrzak Henryk

5

Rączka Piotr

6

Adamczyk Dariusz

7

Kukliński Roman

8

Pietrzak Piotr

9

Czapla Lech

10

Kasprzak Marek

11

Troicki Marek

12

Konstanty Wojciech

13

Walter Tadeusz

14

Gadzała Michał
 

I kol.

do 10.05

II kol.

do

20.05

III kol.

do

30.05

IV kol.

do

09.06

V kol.

do

19.06.

VI kol.

do

29.06

VII kol.

do 09.07

VIII

kol.

do

19.07.

IX kol.

do

29.07.

X kol.

do

08.08.

XI kol.

do

18.08.

14-1

8-14

14-2

9-14

14-3

10-14

4-14

14-11

5-14

14-12

6-14

2-13

9-7

3-1

10-8

4-2

11-9

5-3

12-10

6-4

13-11

7-5

3-12

10-6

4-13

11-7

5-1

12-8

6-2

13-9

7-3

1-10

8-4

4-11

11-5

5-12

12-6

6-13

13-7

7-1

1-8

8-2

2-9

9-3

5-10

12-4

6-11

13-5

7-12

1-6

8-13

2-7

9-1

3-8

10-2

6-9

13-3

7-10

1-4

8-11

2-5

9-12

3-6

10-13

4-7

11-1

7-8

1-2

8-9

2-3

9-10

3-4

10-11

4-5

11-12

5-6

12-13

XII kol.

do 28.08.

XIII kol.

do 07.09

14-13

7-14

1-12

8-6

2-11

9-5

3-10

10-4

4-9

11-3

5-8

12-2

6-7

13-1


Galeria

IMG-1603