50+ 2019 TERMINARZ

Nomet  Cup  2019

GRUPA 50+

Lista uczestników rozgrywek

/ Łączna pula nagród 4.000 zł. /

Lp

        Nazwisko i Imię

   1

Pietrzak Henryk

   2

Barski Wojciech

   3

Gasik Zbigniew

   4

Drygalski Zenon

   5

Tlałka Roman

   6

Adamczyk  Dariusz

   7

Czapla Lech

   8

Pietrzak Piotr

   9

Żebrowski Roman

  10

Polaszek Krzysztof

  11

Szmalc Waldemar

  12

Marek Kasprzak

Terminarz rozgrywek

I kol. do 10.05 II kol. do 20.05 III kol. do 31.05 IV kol. do 10.06 V kol. do 20.06 VI kol. do 30.06 VII kol. od 22.07. do 31.07. VIII kol. do 10.08. IX kol. do 20.08 X kol. do 31.08.   XI kol. do 10.09.
1-12 12-7 2-12 12-8 3-12 12-9 4-12 12-10 5-12 12-11 6-12
2-11 8-6 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 7-5
3-10 9-5 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 8-4
4-9 10-4 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 9-3
5-8 11-3 6-7 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 10-2
6-7 1-2 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 11-1


ZASADY

Uczestnicy rozgrywają mecze w terminie od 01.05 do 09.09.2019r. zgodnie z załączonym terminarzem. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6 : 6 obowiązuje tie-break. Przy stanie 1 : 1 w setach ,rozgrywany jest trzeci decydujący set. Można rozgrywać gry „awansem”.

O końcowej kolejności decydują punkty uzyskane w sezonie (wg. zasady: zwycięstwo w meczu – 2 pkt., porażka – 1 pkt., porażka wo. – 0 pkt.).

O kolejności w tabeli decyduje liczba uzyskanych w sezonie punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje różnica setów, następnie różnica gemów i w ostateczności bezpośredni pojedynek.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek, uczestnicy są zobowiązani rozegrać mecze w wyznaczonym terminie i podanie wyniku spotkania w terminie 1 dnia od dnia jego rozegrania. Obowiązek podania wyniku ciąży na gospodarzu (osobie wymienionej w terminarzu na I miejscu. Wynik należy podać głównemu organizatorowi – A. Lubomskiemu tel. 509 393 228.

Nie rozegranie meczu w terminie i brak informacji / o sytuacji i wyniku / będzie karane walkowerem.

Mecze rozgrywamy wyłącznie na kortach przy ul. Bielańskiej 66 tel. rezerwacji kortów 602 537 442 – dla uczestników rozgrywek, cena za kort z 10% rabatem. Mecze rozgrywane są co najmniej dwoma nowymi piłkami, które zapewnia gospodarz spotkania. Przesunięcie terminu gry / z powodu choroby, urlopu itp. / jest możliwe o 1 kolejkę, czyli o 10 dni. Dopuszcza się gry „awansem”.

Informujemy, że działa nasza strona internetowa z wszelkimi informacjami.

Adres: tenislotnisko.pl Prosimy o komentarze i uwagi o rozgrywkach.

Organizatorzy: R. Żebrowski i A. Lubomski.

Galeria

IMG-1267